úterý 22. října 2013

Lokomotiva řady T232.0500 ČSD

Model motorové lokomotivy řady T232.0500
Československých státních drah ČSD

depo CHEB

Epocha III.

Jedná se o upravený model od firmy ROCO velikosti HO - 1/87
Model není osvětlen.


Úpravy jsou následující:
nový lak 
tabulky z leptaného plechu
popisy jsou provedeny (tamponovým tiskem) dle skutečné předlohy